Angielski

Hiszpański

Język Angielski

Szkoła Języków obcych

Komunikado

Junior Class?

Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych

Junior Class to zajęcia językowe na których dzieci poprzez gry i zabawy uczą się języka angielskiego. Kursanci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z językiem obcym w wieku 3-6 lat dużo łatwiej i szybciej uczą się języków obcych będąc starszymi, a ich nie do końca ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią się przedstawić, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów. Zajęcia dla dzieci odbywają się 2x w tygodniu i trwają po 45 minut.
Angielski dla dzieci?

Szkoła podstawowa

Wszystkich uczestników kursów gimnazjalnych dzielimy na grupy pod względem wieku i poziomu zaawansowania na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz ankiety osobowej wypełnianej przy zapisach. Odpowiedni podział sprzyja komfortowi nauki, dyscyplinie i zachowaniu odpowiedniego tempa pracy. Regularne testy oraz powtórzenia materiału pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce. Każdy uczeń otrzymuje od nas kartę oceny postępów, która ułatwia rodzicom dostęp do informacji o postępach kursanta. Rodzice będą informowani o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu po 60 min.
Angielski dla gimnazjalistów
Wszystkich uczestników kursów gimnazjalnych dzielimy na grupy pod względem wieku i poziomu zaawansowania na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz ankiety osobowej wypełnianej przy zapisach. Odpowiedni podział sprzyja komfortowi nauki, dyscyplinie i zachowaniu odpowiedniego tempa pracy. Regularne testy oraz powtórzenia materiału pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce. Każdy uczeń otrzymuje od nas kartę oceny postępów, która ułatwia rodzicom dostęp do informacji o postępach kursanta. Rodzice będą informowani o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu po 60 min.
Angielski dla młodzieży ponadgimnazjalnej
Młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych proponujemy kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. W trakcie zajęć ćwiczone są umiejętności, które posłużą w przyszłości do komunikacji w języku obcym jak również przygotują do zdania matury z języka angielskiego. Regularne testy, powtórzenia materiału pozwalają uczniom jak i ich rodzicom na kontrolę postępów w nauce. Każdy Słuchacz otrzymuje od nas kartę oceny postępów, która ułatwia rodzicom dostęp do informacji o postępach kursanta. Jeżeli kursant nie ma ukończonych 18 lat rodzice będą informowani o każdej jego nieobecności na zajęciach. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu i trwają po 60 min.
Intensywne kursy przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Intensywne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Kurs trwa ok. 90 godzin zegarowych. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Zagadnienia gramatyczne będą omawiane w języku polskim. Zajęcia rozwijają umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym, czyli: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych. Postępy w nauce monitorowane są na podstawie testów okresowych. Cały kurs kończy się symulacją egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej.
Kursy dla dorosłych
Kursy dla dorosłych nastawione są na rozwój wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki i metody w nauczaniu. Dla komfortu naszych dorosłych słuchaczy i większej skuteczności nauki dokładamy starań, aby grupy były wiekowo zbliżone oraz jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu zaawansowania i potrzeb językowych. Państwa potrzeby, umiejętności i preferencje zostaną określone podczas pierwszego spotkania z nami. W naszej szkole nasi słuchacze mają głos i to oni decydują o tym jak ma wyglądać lekcja!

Oprócz zajęć grupowych mamy w swojej ofercie również zajęcia indywidualne z języka angielskiego!