Szepietowo i Brańsk

LGD Kraina Bobra we współpracy ze Szkołą Języków Obcych KOMUNIKADO zapraszają na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektu: ?Welcome to Podlasie – podniesienie kompetencji językowych mieszkańców gminy Szepietowo oraz gminy i miasta Brańsk?. 

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś podnieść swoje kwalifikacje, podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy lub po prostu skorzystać z szansy by poznać język znany w każdym zakątku świata ? ZAPRASZAMY!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zajęcia odbędą się na terenie gminy Szepietowo(16 osób)  oraz gminy i miasta Brańsk(16 osób).

Kursy językowe są w 100%  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 32 mieszkańców. Udział w szkoleniu może wziąć każdy pełnoletni (od 18 lat) zamieszkały w gminie Szepietowo oraz gminie lub mieście Brańsk. Szczególnie zapraszamy osoby związane, bądź mogące związać się w przyszłości z turystyką.

rekrutacja trwa do 20 grudnia.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: styczeń 2014. W ramach kursu wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 32 osób.

Kurs zostanie zakończony wydaniem certyfikatu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI

TEST KWLIFIKACYJNY (wypełniają tylko uczestnicy

którzy uczyli się wcześniej języka angielskiego)

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (oraz ewentualnie testu)  i dostarczenie go osobiście do siedziby:

LGD Kraina Bobra (ul.Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

t. 664 492 123

lub

Szkoły Komunikado (18-230Ciechanowiec ul. Kozarska 20)

t. 513 004 634

Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie

www.komunikado.edu.pl         oraz              www.krainabobra.pl

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Facebook