Język Angielski

Junior Class ? zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych

Junior Class to zajęcia językowe na których dzieci poprzez gry i zabawy uczą się języka angielskiego. Kursanci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z językiem obcym w wieku 3-6 lat dużo łatwiej i szybciej uczą się języków obcych będąc starszymi, a ich nie do końca ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią się przedstawić, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów. Zajęcia dla dzieci odbywają się 2x w tygodniu i trwają po 45 minut.

Angielski dla dzieci ? szkoła podstawowa

Zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym prowadzimy w kameralnych grupach. Każde dziecko zostanie dopasowane do odpowiedniej grupy pod względem wiekowym oraz stopnia znajomości języka angielskiego (zostaje to ustalone przy zapisie dziecka do szkoły). Kurs ma na celu równoczesny rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Wykorzystanie materiałów dopasowanych do wieku i zainteresowań dzieci, ciekawa forma zajęć, gry językowe i współzawodnictwo sprawią, że dzieci będą chętnie uczestniczyć w zajęciach. Dodatkowo każdy rodzić będzie co 2 miesiące informowany o postępach swojego dziecka w nauce języka. Rodzice będą również informowani o każdej nieobecności dziecka na zajęciach. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 60 min.

Angielski dla gimnazjalistów

Wszystkich uczestników kursów gimnazjalnych dzielimy na grupy pod względem wieku i poziomu zaawansowania na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz ankiety osobowej wypełnianej przy zapisach. Odpowiedni podział sprzyja komfortowi nauki, dyscyplinie i zachowaniu odpowiedniego tempa pracy. Regularne testy oraz powtórzenia materiału pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce. Każdy uczeń otrzymuje od nas kartę oceny postępów, która ułatwia rodzicom dostęp do informacji o postępach kursanta. Rodzice będą informowani o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu po 60 min.

Angielski dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych proponujemy kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. W trakcie zajęć ćwiczone są umiejętności, które posłużą w przyszłości do komunikacji w języku obcym jak również przygotują do zdania matury z języka angielskiego. Regularne testy, powtórzenia materiału pozwalają uczniom jak i ich rodzicom na kontrolę postępów w nauce. Każdy Słuchacz otrzymuje od nas kartę oceny postępów, która ułatwia rodzicom dostęp do informacji o postępach kursanta. Jeżeli kursant nie ma ukończonych 18 lat rodzice będą informowani o każdej jego nieobecności na zajęciach. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu i trwają po 60 min.

Intensywne kursy przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Intensywne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Kurs trwa ok. 90 godzin zegarowych. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Zagadnienia gramatyczne będą omawiane w języku polskim. Zajęcia rozwijają umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym, czyli: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych. Postępy w nauce monitorowane są na podstawie testów okresowych. Cały kurs kończy się symulacją egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej.

Kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych nastawione są na rozwój wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki i metody w nauczaniu. Dla komfortu naszych dorosłych słuchaczy i większej skuteczności nauki dokładamy starań, aby grupy były wiekowo zbliżone oraz jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu zaawansowania i potrzeb językowych. Państwa potrzeby, umiejętności i preferencje zostaną określone podczas pierwszego spotkania z nami. W naszej szkole nasi słuchacze mają głos i to oni decydują o tym jak ma wyglądać lekcja!

Oprócz zajęć grupowych mamy w swojej ofercie również zajęcia indywidualne z języka angielskiego!

 

Facebook